Our

Store

QENTI store in HM Tesco Piešťany


Store address:

HM Tesco, N. Teslu 4711/25

921 01 Piešťany


Opening hours:

Pondelok-Piatok: 10:00 - 13:00 | 13:30 - 18:00

Sobota: 09:00 - 13:00


Pracoviská výroby a servisu: Priemyselný park na Nikola Teslu 28 , Piešťany

Servis je potrebné dohodnúť si vopred na uvedených kontaktoch.

icons

Adresa výrobnej prevádzky

Nikola Teslu 28

921 01 Piešťany

icons

Store address

HM Tesco, N. Teslu 4711/25

921 01 Piešťany

icons

Phone

+421 903 787 503

icons

Email

info@qenti.sk

border

Contact us

Contact form

Thank you for your message. We will contact you soon.

Error occurred. Please, try again later. Thank you.


* - Fields marked with * are required

All

Contacts

+421 903 787 503

qenti@qenti.sk

info@qenti.sk

Sales and service manager:
+421 904 441 464

Základné informácie pre klientov


Invoice data

Qenti s.r.o.

Hlboká 3023/31

92101 Piešťany

Slovenská republika


IČO: 45 384 771

DIČ: 2022964823

IČ DPH: SK 2022964823


VÚB BANKA

IBAN: SK5502000000002703550753

SWIFT: SUBASKBX

Orgán dohladu

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru


Telefón: +421 33/321 25 27, +421 33/321 25 21

E-mail: Kontaktný formulár SOI


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25018/T